Cuadro de texto: Legislació i normativa:
Instrucció 08/-74: Que permet aparcar les nostres furgos a qualsevol lloc “normal” sense que pugui ser denunciat.
Confirmació de la Dirección General de Tráfico sobre la obligatorietat del compliment de la instrucció 08/V-74.
Consell de la DGT pel cas de ser sancionat per aparcament
Consideració de l’autocaravana com a “domicili”.
Instal·lació de gas a autocaravanes
Circular sobre els portabicis
Circular sobre la circulació pel “Carril adicional”

Documentació:

Estatuts del Club Camper